Aktualności

Zmiana nazwy Spółki

Informujemy, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział X Gospodarczy KRS z dnia 31.10.2008r. nastąpiła zmiana nazwy Spółki.                                            

Obecne brzmienie : Ślaski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o.