Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Postanowieniem z dnia 04.08.2004r. Sądu Rejestrowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214290.

Kapitał zakładowy Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego sp. z o.o. wynosi obecnie 23 389 000 zł i dzieli się na 23 389 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000 złotych każdy.