Kontrola zasadności deklarowanego zwrotu podatku VAT – okres objęty kontrolą 01.11.2007 – 30.11.2007

  •  Podmiot - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej

  •  Termin przeprowadzenia kontroli - 02-04.01.2008r.

Kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

  • Podmiot - Prezydent Miasta Ruda Śląska
  • Termin przeprowadzenia kontroli - 28.08.2023r.