Informacja o kapitale zakładowym

Kapitał zakładowy ( w zł )

23 389 000,00

Wartość nominalna 1 udziału zgodnie z Umową Spółki

1 000,00

Liczba udziałów ogółem

23 389

Liczba udziałów Miasta Ruda Śląska

20 167 (86,22)


Rok 2004 Spółka zakończyła sumą bilansową 162.622,11 zł. i stratą netto 392.272,63 zł.

Rok 2005 Spółka zakończyła sumą bilansową 8.568.039,08 zł. i stratą netto 700.106,77 zł.

Rok 2006 Spółka zakończyła sumą bilansową 12.576.230,27 zł. i stratą netto 1.336.752,81 zł.

Rok 2007 Spółka zakończyła sumą bilansową 25.217.500,89 zł. i stratą netto 364.264,28 zł.

Rok 2008 Spółka zakończyła sumą bilansową 49.108.335,61 zł. i stratą netto 2.304.105,91 zł.

Rok 2009 Spółka zakończyła sumą bilansową 52.599.695,99 zł. i zyskiem netto 3.019.515,97zł.

Rok 2010 Spółka zakończyła sumą bilansową 42.542.832,04 zł. i zyskiem netto 3.291.064,96 zł.

Rok 2011 Spółka zakończyła sumą bilansową 30.034.019,54 zł. i zyskiem netto 158.623,64 zł.

Rok 2012 Spółka zakończyła sumą bilansową 30.556.572,59 zł. i zyskiem netto 4.441.645,15 zł.

Rok 2013 Spółka zakończyła sumą bilansową 30.467.460,55 zł. i zyskiem netto 176.278,84 zł.

Rok 2014 Spółka zakończyła sumą bilansową 28.111.393,11 zł. i stratą netto 4.727.058,04 zł.

Rok 2015 Spółka zakończyła sumą bilansową 25.010.773,20 zł. i stratą netto 3.876.685,22 zł.

Rok 2016 Spółka zakończyła sumą bilansową 22.543.811,86 zł i zyskiem netto 2.117.756,02 zł.

Rok 2017 Spółka zakończyła sumą bilansową 22.246.270,93 zł i stratą netto 951.126,26 zł.

Rok 2018 Spółka zakończyła sumą bilansową 18.246.635,89 zł i stratą netto 18.183.340,01 zł. 

Rok 2019 Spółka zakończyła sumą bilansową 17.562.598,03 zł i startą netto 580.649,99 zł.