Realizowane projekty

Spółka zrealizowała dwa projekty inwestycyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.3 – "Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm" współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

Projekt I – "Inwestycje Infrastrukturalne w Śląskim Parku Przemysłowym – lokalizacja Ruda Śląska I i Świętochłowice Wojska Polskiego".
 

Dnia 2 września 2005r. Spółka zawarła umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na realizację pierwszego projektu inwestycyjnego. Realizacja projektu dotyczyła dwóch lokalizacji. Pierwsza część projektu dotyczyła remontu budynku biurowego po byłej KWK "Polska"w Świętochłowicach. Druga część projektu została zrealizowana przy ulicy Zajęczej w Rudzie Śląskiej. W wyniku realizacji projektu powstała nowoczesna infrastruktura - hala produkcyjna, budynek socjalno-biurowy, budynek kotłowni wraz z placami składowymi i drogą dojazdową.

 •     Czas realizacji projektu : lipiec 2005 - czerwiec 2008r.
 •     Wartość projektu : 33 037 925,88 zł
 •     Wartość dotacji : 19 391 693,79 zł
   
Projekt II – "Inkubator Innowacji Technologicznych i Usługowych - "Architektura i Budownictwo"
 

W dniu 21 lutego 2007r. Spółka zwarła umowę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na realizację drugiego projektu inwestycyjnego. Projekt dotyczył remontu budynków po byłej KWK Wawel przy ulicy Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej. W wyremontowanych obiektach powstał Inkubator dla firm architektoniczno-budowlanych.

 •     Czas realizacji projektu : styczeń 2007 - czerwiec 2008r.
 •     Wartość projektu : 19 992 085,03 zł
 •     Wartość dotacji : 8 905 511,68 zł

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I - "Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość", Działanie 1.3. - "Transfer technologii i innowacji" Spółka realizuje :

 
Projekt - "Stworzenie Laboratorium Geodezyjnego w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej"

 

W dniu 8 lipca 2013r. Spółka zawarła z Województwem Śląskim umowę dofinansowania projektu polegającego na stworzeniu  terenowego laboratorium geodezyjnego oraz zakupie nowoczesnego wyposażenia laboratorium w postaci sprzętu geodezyjnego - skanera laserowego 3D oraz urządzenia pomiarowego funkcjonujacego w oparciu o technologię GPS GNSS.

 

 • Czas realizacji projektu : kwiecień 2013 - listopad 2013
 • Wartość projektu : 208 202,00 zł
 • Wartość dotacji :   143 879,42  zł 

 


Wytworzył: Ewelina Mecner (1 Styczeń 2012, 07:00:00)

Opublikował: Ewelina Mecner (1 Styczeń 2012, 07:00:00)

Ostatnia zmiana: Ewelina Mecner (20 Luty 2014, 11:20:30)

Zmieniono: aktualizacja


Rejestr zmian

Opublikował: Ewelina Mecner (20 Luty 2014, 11:20:30)

Zmieniono: aktualizacja


Opublikował: Ewelina Mecner (6 Sierpień 2013, 12:21:21)

Zmieniono: aktualizacja


Opublikował: Ewelina Mecner (6 Sierpień 2013, 12:19:49)

Zmieniono: aktualizacja