• zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

  • rewitalizacja gospodarcza i społeczna zdegradowanych dzielnic poprzemysłowych

  • pozyskanie inwestorów zewnętrznych

  • utworzenie nowych miejsc pracy

  • tworzenie korzystnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej

  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców działających na obszarze ŚPPT