Przedmiot działania

Misja:
"Równoważenie atrakcyjności inwestycyjnej Śląska z tradycją dobrej roboty"


Cele i przedmiot działalności:

 •     zagospodarowanie terenów poprzemysłowych,
 •     pozyskanie inwestorów zewnętrznych,
 •     rewitalizacja gospodarcza i społeczna zdegradowanych dzielnic poprzemysłowych,
 •     utworzenie nowych miejsc pracy,
 •     zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców działających na obszarze ŚPPT,
 •     rozwój i modernizacja infrastruktury będącej już na terenach restrukturyzowanych,
 •     pozyskanie środków finansowych, w tym pomocowych Unii Europejskiej, na rozwój infrastruktury,
 •     zlokalizowanie na terenie ŚPPT Inkubatora Architektura i Budownictwo wspierającego lokalnych
      przedsiębiorców w prowadzeniu działalności,
 •     stworzenie warunków transferu technologii i pobudzenie innowacyjności przedsiębiorców
      działających na terenie ŚPPT,
 •     wykorzystanie potencjału naukowego uczelni wyższych miasta i regionu.

Wytworzył: Ewelina Mecner (1 Styczeń 2012, 07:00:00)

Opublikował: Ewelina Mecner (1 Styczeń 2012, 07:00:00)

Ostatnia zmiana: Ewelina Mecner (1 Styczeń 2012, 07:00:00)

Zmieniono: korekta