Tryb działania spółki

Tryb działania Spółki określają min:

 •     Ustawa Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15.09.2000r.( Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z póź. zm.)
 •     Umowa Spółki zawarta przed notariuszem Janiną Durzyńską – Piwońską w Rudzie Śląskiej w dniu
      5 maja 2004r. nr Rep. A 3689/04 z późn. zm.
 •     Porozumienie z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie utworzenia i rozpoczęcia działalności Śląskiego
      Parku Przemysłowego.
 •     Ustawa o finansowym wspieraniu inwestycji z dnia 20.03.2002r ( Dz. U. 2002, Nr 41, poz. 363  
      z późn. zm.)
 •     Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia
      Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw,
      lata 2004 – 2006 ( Dz. U. 2004, Nr 197, poz. 2023 z późn. zm.)

 


Wytworzył: Ewelina Mecner (1 Styczeń 2012, 07:00:00)

Opublikował: Ewelina Mecner (1 Styczeń 2012, 07:00:00)

Ostatnia zmiana: Ewelina Mecner (22 Czerwiec 2012, 08:16:12)

Zmieniono: korekta słowna


Rejestr zmian

Opublikował: Ewelina Mecner (22 Czerwiec 2012, 08:16:12)

Zmieniono: korekta słowna


Opublikował: Ewelina Mecner (22 Czerwiec 2012, 07:21:41)

Zmieniono: korekta słowna


Opublikował: Ewelina Mecner (21 Czerwiec 2012, 07:34:48)

Zmieniono: korekta słowna


Opublikował: Ewelina Mecner (21 Czerwiec 2012, 07:33:57)

Zmieniono: korekta słowna